חיפוש
דלג על חיפוש

התפלגות אפיקי השקעה

 

נתונים נכונים לחודש מרץ 2018

מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות נכסי קופה
(אלפי ש"ח)

מינהל טיטניום מניות

4.31%

      

 

89.49%

 

6.21%

   2,692     

מינהל אג"ח

3.07%

51.98%

30.41%

14.20%

         

0.35%

24,957  

מינהל כללי

3.41%

15.18%

30.53%

40.73%

1.17 %

8.98%

776,776   

 *************** 

מדיניות צפויה 2012: מסלול  כללי    מסלול  אג"ח    מסלול טיטניום מניות

מדיניות צפויה 2013: מסלול  כללי     מסלול  אג"ח       מסלול טיטניום מניות

              שינוי במדיניות צפויה 2013:   מסלול כללי      מסלול אג"ח לטווח קצר

מדיניות צפויה 2014:  מסלול כללי   מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות   מסלול אג"ח לטווח קצר

מדיניות צפויה 2015:     מסלול כללי        מסלול אג"ח          מסלול טיטניום מניות

 

מדיניות צפויה 2016 :  מסלול כללי      מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

מדיניות צפויה 2017 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

שינוי במדיניות צפויה 2017:   מסלול כללי

 

שינוי במדיניות צפויה 2018:    מסלול כללי

 

 

                                                          ***************  

 דוח תרומה לתשואה

       מסלול כללי            מסלול אג"ח           מסלול טיטניום מניות      
 דצמבר2017 -מרץ2018   דצמבר 2017 -מרץ 2018
 דצמבר2017- מרץ2018 

  *************** 

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

שנה:

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

2009   . .

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן         

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

2010

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן        
.לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן     
2011 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
2012 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן    
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
2013 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן  
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2014

 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2015 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 2016  לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן

 

***************

צדדים קשורים      (לתרשים לחץ כאן)

   רבעון 1- 2016      רבעון 2- 2016       רבעון 3- 2016      רבעון 4- 2016  

 

   

 

                                                                            שנתי- 2017

 


****************
רשימת נכסים רבעונית 2017:


מסלול כללי: מרץ 2017   יוני 2017 ספטמבר  2017 דצמבר 2017

מסלול אג"ח: מרץ  2017  יוני 2017 ספטמבר 2017 דצמבר 2017

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2017  יוני 2017 ספטמבר 2017 דצמבר 2017

סקירת רו"ח מרץ  2017  סקירת רו"ח יוני  2017 סקירת רו"ח ספטמבר  2017 סקירת רו"ח דצמבר  2017רשימת נכסים רבעונית 2016:מסלול כללי: מרץ 2016      יוני 2016    ספטמבר 2016  דצמבר 2016

מסלול אג"ח: מרץ  2016     יוני 2016   ספטמבר 2016  דצמבר 2016

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2016     יוני 2016   ספטמבר2016  דצמבר 2016    

סקירת רו"ח מרץ  2016 סקירת רו"ח יוני 2016  סקירת רו"ח ספטמבר 2016 

סקירת רו"ח דצמבר 2016


 

רשימת נכסים רבעונית 2015:

מסלול כללי: מרץ 2015    יוני 2015  ספטמבר 2015  דצמבר 2015

מסלול אג"ח: מרץ  2015   יוני  2015  ספטמבר  2015   דצמבר 2015

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2015   יוני 2015  ספטמבר 2015   דצמבר 2015

סקירת רו"ח מרץ 2015  סקירת רו"ח יוני 2015  סקירת רו"ח ספטמבר 2015   סקירת רו"ח דצמבר 2015


רשימת נכסים רבעונית 2014:

             מסלול כללי:         מרץ 2014    יוני 2014  ספטמבר2014  דצמבר2014

             מסלול אג"ח:       מרץ  2014   יוני  2014   ספטמבר 2014   דצמבר2014

            מסלול טיטניום מניות:  מרץ  2014  יוני  2014   ספטמבר 2014  דצמבר2014

 סקירת רו"ח מרץ 2014 סקירת רו"ח יוני 2014 סקירת רו"ח ספטמבר 2014 סקירת רו"ח דצמבר 2014

רשימת נכסים רבעונית 2013:

         מסלול כללי:         מרץ 2013    יוני 2013       ספטמבר 2013      דצמבר 2013

       מסלול אג"ח:       מרץ  2013     יוני  2013    ספטמבר 2013    דצמבר 2013

     מסלול טיטניום מניות:  מרץ  2013   יוני  2013   ספטמבר  2013    דצמבר 2013

סקירת רו"ח מרץ 2013    סקירת רו"ח יוני  2013   סקירת רו"ח ספטמבר  2013  סקירת רו"ח דצמבר 2013

           

                    

***************

רשימת נכסים רבעונית 2012:

   מסלול כללי:             מרץ 2012          יוני 2012    ספטמבר 2012   דצמבר 2012

מסלול אג"ח:       מרץ  2012        יוני  2012     ספטמבר 2012  דצמבר 2012

        מסלול טיטניום מניות:      מרץ  2012     יוני  2012     ספטמבר 2012  דצמבר 2012

סקירת רו"ח מרץ 2012      סקירת רו"ח יוני 2012  סקירת רו"ח ספטמבר 2012   סקירת רו"ח דצמבר 2012 

***************

רשימת נכסים רבעונית 2011:

        מסלול כללי:                    מרץ 2011    יוני 2011         ספטמבר 2011       דצמבר 2011

מסלול אג"ח:           מרץ 2011      יוני 2011       ספטמבר 2011      דצמבר 2011

       מסלול טיטניום מניות:     מרץ 2011      יוני 2011       ספטמבר 2011       דצמבר 2011

 סקירת רו"ח מרץ 2011   סקירת רו"ח יוני 2011   סקירת רו"ח ספטמבר 2011   סקירת רו"ח דצמבר 2011

***************

רשימת נכסים רבעונית 2010:

        מסלול כללי:                    מרץ 2010           יוני 2010       ספטמבר 2010     דצמבר 2010

        מסלול ללא מניות:           מרץ 2010         יוני 2010       ספטמבר 2010     דצמבר 2010

       מסלול טיטניום מניות:     מרץ 2010       יוני 2010        ספטמבר 2010      דצמבר 2010

סקירת רו"ח מרץ 2010   סקירת רו"ח יוני 2010   סקירת רו"ח ספטמבר 2010   סקירת רו"ח דצמבר 2010

***************

 

 

 

רשימת נכסים מאוחדת

 

ליום 31.03.2010

ליום 30.06.2010

ליום 30.09.2010

ליום 31.12.2010

ליום 31.03.2011

ליום 30.06.2011 

ליום 30.09.2011

      ליום 31.03.2012   

    ליום 30.06.2012

     ליום 30.09.2012 

     ליום 31.12.2012  

     ליום 31.03.2013  

    ליום 30.06.2013 

        ליום 30.09.2013     

ליום 31.12.2013

ליום 31.03.2014 

    ליום 30.06.2014   

      ליום 30.09.2014   

    ליום 31.12.2014   

 

   ליום 31.03.2015   

 

   ליום 30.06.2015  

 

       ליום 30.09.2015      

 

ליום 31.12.2015


ליום 31.03.2016


ליום 30.06.2016  


ליום 30.09.2016  


ליום 29.12.2016  


ליום 31.03.2017

 

ליום 30.06.2017

 

ליום 28.09.2017

 

ליום 31.12.2017

 

 

עבור לתוכן העמוד