חיפוש
דלג על חיפוש

פירוט חברי הדירקטוריון וכינוסם.

חברי הנהלה בכירה ונושאי משרה בכירה:


» מנכ"ל - מרדכי גלר
» סמנכ"ל - עמית טישלר
» מנהל כספים  - רו"ח ראובן סווירי 
» מבקר פנימי - רו"ח אבי יודילביץ
» יועץ משפטי - עו"ד אורן ששון
» רו"ח מבקר  - רו"ח שי לוטרבך
» יו"ר הדריקטוריון  - מר יוסי אבוטבול


 דח"צ

יו"ר  

מר

   

יוסי

אבוטבול

לא

 

 

מר   אפרים   רובין 

  לא  

 

מר

חיים

אלגריסי

לא

 

מר

מרדכי 

גלר

לא

 

עו"ד 

דביר

כרמון

כן

 

עו"ד

מנחם

 מליק

לא 

מר
אבי
דנציגר

לא

מר
ראובן
פרי

לא

מר

 

אילן הללי

לא

 

גברת

 

  מירי    שדה     לא
 

 

גברת

 

  רונית בר -חן     לא

 

 

 

גברת

 

רחל 

 מירון      לא


♦הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון.


עבור לתוכן העמוד