חיפוש
דלג על חיפוש

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות

 

 מינהל כללי              מינהל טיטניום מניות  מינהל אג"ח 

מאוחד              

יוני  2012

יוני  2012

 יוני  2012 

יוני 2012

דצמבר  2012

דצמבר  2012

 דצמבר  2012

דצמבר 2012

יוני  2013

יוני  2013

 יוני  2013

יוני 2013 

דצמבר  2013

דצמבר  2013

 דצמבר  2013

דצמבר 2013    

           יוני  2014

 

              יוני   2014

      יוני   2014         יוני 2014 

           דצמבר  2014  

 

           דצמבר   2014        דצמבר   2014        דצמבר 2014 

           יוני 2015

 

         יוני 2015

     יוני 2015

      יוני 2015

  דצמבר 2015

  דצמבר 2015

 דצמבר 2015

  דצמבר  2015

 

             יוני 2016
 
           יוני 2016
 
            יוני 2016
 
           יוני 2016
 

           דצמבר 2016     

        דצמבר 2016                         

         דצמבר2016                 

       דצמבר 2016  

           
                                  

עבור לתוכן העמוד