חיפוש
דלג על חיפוש

מדיניות ונהלים

היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעיתיים (לחץ כאן)

נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן  (לחץ כאן)

 

מדיניות הצבעה באסיפות כלליות (לחץ כאן)

אמות מידה לממשל תאגידי (לחץ כאן   מדד GSE (לחץ כאן)


מדיניות תגמול לשנים 2015-2018 (לחץ כאן) אושר ב 27.11.2015
מדיניות תגמול נושאי משרה 2014 (לחץ כאן) אושר ב 27.8.2014

מדיניות תגמול נושאי משרה 2014 (לחץ כאן) אושר ב 27.11.2013
מדיניות תגמול נושאי משרה 2013 (לחץ כאן) אושר ב 27.12.2012
מדיניות תגמול נושאי משרה 2012 (לחץ כאן) אושר ב 30.11.2011
מדיניות תגמול נושאי משרה 2011 (לחץ כאן) אושר ב 23.11.2010

נוהל פניות הציבור (לחץ כאן)

 

עבור לתוכן העמוד