חיפוש
דלג על חיפוש

התפלגות אפיקי השקעה

 

נתונים נכונים לחודש יולי 2020

מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות נכסי קופה
(אלפי ש"ח)

מינהל כללי

7.89%

30.03%

7.86% 

39.93%

4.55% 

9.75%

  755,469

מינהל טיטניום מניות

6.68%

19.39% 

 

70.76%

         

3.18%

3,377

מינהל אג"ח

2.20%

60.50%

13.14%

19.75%

 

4.41%

25,736

 *************** 

 

 

מדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

שינוי במדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

שינוי במדיניות צפויה 2019 :  מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

      שינוי במדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי    מסלול אג"ח    מסלול טיטניום מניות 

 

 מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי    מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות

 

שינוי מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי   מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

 שינוי מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי   מסלול אג"ח  מסלול טיטניום מניות     

 

   שינוי מדיניות צפויה 2020:   מסלול כללי     מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות                                                           

 

  שינוי מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי   מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי   מסלול אג"ח  מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

 ***************  

 דוח תרומה לתשואה

       מסלול כללי            מסלול אג"ח           מסלול טיטניום מניות      
 ינואר2019 -יוני2020  ינואר 2019 -יוני2020   ינואר 2019 -יוני 2020

 

 

 

  *************** 

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

   

שנה:

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

2009   . .

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן         

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

2010

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן        
.לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן     
2011 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
2012 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן    
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
2013 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן  
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2014

 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2015 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 2016  לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן

***************

צדדים קשורים      (לתרשים לחץ כאן)

 

   רבעון 1- 2016      רבעון 2- 2016       רבעון 3- 2016      רבעון 4- 2016  

 

צדדים קשורים שנתי - 2017

 

צדדים קשורים שנתי - 2018

 

צדדים קשורים שנתי - 2019

 


 

****************

רשימת נכסים רבעונית 2020 

 

מסלול כללי: מרץ 2020 יוני 2020 

מסלול אג"ח:מרץ  2020  יוני  2020 

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2020 יוני  2020

 

סקירת רו"ח מרץ  2020 סקירת רו"ח יוני  2020

 

 

             רשימת נכסים רבעונית 2019       

                                     

 מסלול כללי: מרץ 2019   יוני 2019 ספטמבר 2019  דצמבר 2019

מסלול אג"ח: מרץ  2019  יוני  2019 ספטמבר  2019  דצמבר  2019

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2019  יוני  2019   ספטמבר  2019  דצמבר  2019 

 

סקירת רו"ח מרץ  2019    סקירת רו"ח יוני  2019   סקירת רו"ח ספטמבר  2019 

סקירת רו"ח דצמבר  2019

 

 

                                                 רשימת נכסים רבעונית 2018                                            

 מסלול כללי: מרץ 2018   יוני 2018  ספטמבר 2018 דצמבר 2018

מסלול אג"ח: מרץ  2018   יוני 2018  ספטמבר  2018 דצמבר  2018

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2018  יוני 2018  ספטמבר  2018 דצמבר  2018

 

סקירת רו"ח מרץ  2018   סקירת רו"ח יוני  2018  סקירת רו"ח ספטמבר  2018

סקירת רו"ח דצמבר  2018

  

 

 

 

רשימת נכסים מאוחדת

ליום 31.03.2018  ליום 30.06.2018  ליום 30.09.2018 ליום 31.12.2018 

ליום 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019    31.12.2019  30.06.2020 31.03.2020

      

 

     

 

    

 

            

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד