חיפוש
דלג על חיפוש

התפלגות אפיקי השקעה

 

נתונים נכונים לחודש דצמבר 2019

מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות נכסי קופה
(אלפי ש"ח)

מינהל כללי

4.41%

37.96%

10.11% 

34.98%

4.00% 

8.54%

  777,403

מינהל טיטניום מניות

10.06%

8.15% 

 

79.17%

         

2.63%

3,814

מינהל אג"ח

1.86%

76.54%

12.15%

5.96%

 

3.50%

20,544

 *************** 

מדיניות צפויה 2012: מסלול  כללי    מסלול  אג"ח    מסלול טיטניום מניות

מדיניות צפויה 2013: מסלול  כללי     מסלול  אג"ח       מסלול טיטניום מניות

שינוי במדיניות צפויה 2013:   מסלול כללי      מסלול אג"ח לטווח קצר

 

מדיניות צפויה 2014: מסלול כללי   מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות   מסלול אג"ח לטווח קצר

 

מדיניות צפויה 2015:  מסלול כללי        מסלול אג"ח          מסלול טיטניום מניות

 

מדיניות צפויה 2016 :  מסלול כללי      מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

מדיניות צפויה 2017 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

שינוי במדיניות צפויה 2017:   מסלול כללי

 

 מדיניות צפויה 2018 מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

מדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

שינוי במדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

שינוי במדיניות צפויה 2019 :  מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

      שינוי במדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי    מסלול אג"ח    מסלול טיטניום מניות 

 

 מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי    מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות

 

 שינוי מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי   מסלול אג"ח  מסלול טיטניום מניות       

 ***************  

 דוח תרומה לתשואה

       מסלול כללי            מסלול אג"ח           מסלול טיטניום מניות      
 ינואר2019 -דצמבר2019    ינואר 2019 -דצמבר 2019   ינואר 2019 -דצמבר 2019 

 

 

 

  *************** 

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

   

שנה:

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

2009   . .

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן         

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

2010

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן        
.לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן     
2011 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
2012 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן    
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
2013 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן  
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2014

 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2015 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 2016  לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן

***************

צדדים קשורים      (לתרשים לחץ כאן)

 

   רבעון 1- 2016      רבעון 2- 2016       רבעון 3- 2016      רבעון 4- 2016  

 

צדדים קשורים שנתי - 2017

 

צדדים קשורים שנתי - 2018

 


 

****************

                              רשימת נכסים רבעונית 2019       

                                     

 מסלול כללי: מרץ 2019   יוני 2019 ספטמבר 2019

מסלול אג"ח: מרץ  2019  יוני  2019 ספטמבר  2019

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2019  יוני  2019   ספטמבר  2019 

 

סקירת רו"ח מרץ  2019    סקירת רו"ח יוני  2019   סקירת רו"ח ספטמבר  2019

 

 

                                                 רשימת נכסים רבעונית 2018                                            

 מסלול כללי: מרץ 2018   יוני 2018  ספטמבר 2018 דצמבר 2018

מסלול אג"ח: מרץ  2018   יוני 2018  ספטמבר  2018 דצמבר  2018

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2018  יוני 2018  ספטמבר  2018 דצמבר  2018

 

סקירת רו"ח מרץ  2018   סקירת רו"ח יוני  2018  סקירת רו"ח ספטמבר  2018

סקירת רו"ח דצמבר  2018

  

רשימת נכסים רבעונית 2017:

 מסלול כללי: מרץ 2017   יוני 2017 ספטמבר  2017 דצמבר 2017

מסלול אג"ח: מרץ  2017  יוני 2017 ספטמבר 2017 דצמבר 2017       

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2017  יוני 2017 ספטמבר 2017 דצמבר 2017

 

 סקירת רו"ח מרץ  2017  סקירת רו"ח יוני  2017 סקירת רו"ח ספטמבר  2017 סקירת רו"ח דצמבר  2017


                                                                                                                                                                         

רשימת נכסים רבעונית 2016:

מסלול כללי: מרץ 2016      יוני 2016    ספטמבר 2016  דצמבר 2016

מסלול אג"ח: מרץ  2016     יוני 2016   ספטמבר 2016  דצמבר 2016

 מסלול טייטניום מניות: מרץ  2016     יוני 2016   ספטמבר2016  דצמבר 2016                              

 

 סקירת רו"ח מרץ  2016 סקירת רו"ח יוני 2016  סקירת רו"ח ספטמבר 2016 סקירת רו"ח דצמבר 2016  

 

רשימת נכסים רבעונית 2015

מסלול כללי: מרץ 2015    יוני 2015  ספטמבר 2015  דצמבר 2015

מסלול אג"ח: מרץ  2015   יוני  2015  ספטמבר  2015   דצמבר 2015

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2015   יוני 2015  ספטמבר 2015   דצמבר 2015

 

סקירת רו"ח מרץ 2015  סקירת רו"ח יוני 2015  סקירת רו"ח ספטמבר 2015   סקירת רו"ח דצמבר 2015

 רשימת נכסים רבעונית 2014:

מסלול כללי: מרץ 2014    יוני 2014  ספטמבר2014  דצמבר2014

מסלול אג"ח: מרץ  2014   יוני  2014   ספטמבר 2014   דצמבר2014

מסלול טיטניום מניות:מרץ  2014  יוני  2014   ספטמבר 2014  דצמבר2014

 סקירת רו"ח מרץ 2014 סקירת רו"ח יוני 2014 סקירת רו"ח ספטמבר 2014 סקירת רו"ח דצמבר 2014

 

 

 

רשימת נכסים רבעונית 2013:

 

מסלול כללי:  מרץ 2013    יוני 2013       ספטמבר 2013   דצמבר 2013

 

מסלול אג"ח: מרץ  2013     יוני  2013    ספטמבר 2013  דצמבר 2013

 

מסלול טיטניום מניות:מרץ  2013   יוני  2013   ספטמבר  2013    דצמבר 2013

 

סקירת רו"ח מרץ 2013    סקירת רו"ח יוני  2013   סקירתרו"ח ספטמבר  2013  סקירת רו"ח דצמבר 2013

                    

 

רשימת נכסים רבעונית 2012:

   מסלול כללי:             מרץ 2012          יוני 2012    ספטמבר 2012   דצמבר 2012

מסלול אג"ח:       מרץ  2012        יוני  2012     ספטמבר 2012  דצמבר 2012

        מסלול טיטניום מניות:      מרץ  2012     יוני  2012     ספטמבר 2012  דצמבר 2012

    סקירת רו"ח מרץ 2012      סקירת רו"ח יוני 2012  סקירת רו"ח ספטמבר 2012   סקירת רו"ח דצמבר 2012 

***************

רשימת נכסים רבעונית 2011:

        מסלול כללי:                    מרץ 2011    יוני 2011         ספטמבר 2011       דצמבר 2011

מסלול אג"ח:           מרץ 2011      יוני 2011       ספטמבר 2011      דצמבר 2011

       מסלול טיטניום מניות:     מרץ 2011      יוני 2011       ספטמבר 2011       דצמבר 2011

 סקירת רו"ח מרץ 2011   סקירת רו"ח יוני 2011   סקירת רו"ח ספטמבר 2011   סקירת רו"ח דצמבר 2011

***************

רשימת נכסים רבעונית 2010:

        מסלול כללי:                    מרץ 2010           יוני 2010       ספטמבר 2010     דצמבר 2010

        מסלול ללא מניות:           מרץ 2010         יוני 2010       ספטמבר 2010     דצמבר 2010

       מסלול טיטניום מניות:     מרץ 2010       יוני 2010        ספטמבר 2010      דצמבר 2010

סקירת רו"ח מרץ 2010   סקירת רו"ח יוני 2010   סקירת רו"ח ספטמבר 2010   סקירת רו"ח דצמבר 2010

***************

 

 

 

רשימת נכסים מאוחדת

 

 ליום 31.03.2010  ליום 30.06.2010 ליום 30.09.2010 ליום 31.12.2010

 

 ליום 31.03.2011 ליום 30.06.2011 ליום 30.09.2011                             

 

 ליום 31.03.2012 ליום 30.06.2012 ליום 30.09.2012 ליום 31.12.2012

 

ליום 31.03.2013ליום 30.06.2013ליום 30.09.2013ליום 31.12.2013

ליום 31.03.2014  ליום 30.06.2014  ליום 30.09.2014ליום 31.12.2014

      ליום 31.03.2015  ליום 30.06.2015ליום 30.09.2015ליום 31.12.2015       

ליום 31.03.2016   ליום 30.06.2016ליום 30.09.2016ליום 29.12.2016

ליום 31.03.2017  ליום 30.06.2017 ליום 28.09.2017 ליום 31.12.2017

ליום 31.03.2018  ליום 30.06.2018  ליום 30.09.2018 ליום 31.12.2018 ליום 31.03.2019  30.06.201 

                                             30.09.2019       

      

 

     

 

    

 

            

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד