התפלגות אפיקי השקעה

 

נתונים נכונים לחודש ינואר 2024

מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות נכסי קופה
(אלפי ש"ח)

מינהל כללי

4.26%

14.57%

1.87% 

46.52%

13.58% 

19.19%

841,914

מינהל טיטניום מניות

9.73%

0.00%

6.66% 

81.64%

0.00%

1.97%

7,731

מינהל אג"ח

6.48%

74.47%

3.85% 

0.00%

6.27% 

8.94%

21,091
 מינהל הלכה

9.83% 

50.43% 

0.00% 

39.82% 

0.00% 

-0.08% 

12 

 *************** 

 

 ***************  

 דוח תרומה לתשואה

       מסלול כללי            מסלול אג"ח           מסלול טיטניום מניות        מסלול הלכה
ספטמבר 2023- דצמבר2023  ספטמבר 2023- דצמבר 2023   ספטמבר 2023- דצמבר 2023   ספטמבר 2023- דצמבר  2023

 

 

 

 

  *************** 

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

   

שנה:

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

2009   . .

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן         

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

2010

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן          

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן        
.לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן     
2011 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
2012 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן    
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן      
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן   
2013 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן  
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2014

 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 

2015 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן 
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 2016  לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן
 לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן

***************

צדדים קשורים      (לתרשים לחץ כאן)

 

   רבעון 1- 2016      רבעון 2- 2016       רבעון 3- 2016      רבעון 4- 2016  

 

צדדים קשורים שנתי - 2017

צדדים קשורים שנתי - 2018

 

צדדים קשורים שנתי - 2019

 

צדדים קשורים שנתי - 2020

 

צדדים קשורים שנתי - 2021

 

 

צדדים קשורים שנתי - 2022 

 

 

 

 

****************

 

רשימת נכסים רבעונית 2023

 

מסלול כללי: מרץ 2023       יוני2023     ספטמבר2023                                                  

מסלול אג"ח: מרץ  2023        יוני  2023   ספטמבר 2023                                              

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2023       יוני 2023  ספטמבר2023                                       מסלול הלכה:  ספטמבר2023                                                                                       

                                                                 

סקירת רו"ח מרץ  2023         סקירת רו"ח יוני  2023   סקירת רו"ח ספטמבר  2023                                             

 

 

 

רשימת נכסים רבעונית 2022 

 

מסלול כללי: מרץ 2022 יוני 2022 ספטמבר 2022 דצמבר 2022

מסלול אג"ח: מרץ  2022  יוני  2022 ספטמבר  2022 דצמבר  2022

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2022 יוני 2022 ספטמבר 2022 דצמבר 2022

 

סקירת רו"ח מרץ  2022  סקירת רו"ח יוני  2022  סקירת רו"ח ספטמבר  2022 

סקירת רו"ח דצמבר  2022 

 

 

רשימת נכסים רבעונית 2021 

 

מסלול כללי: מרץ 2021   יוני 2021    ספטמבר2021  דצמבר2021

מסלול אג"ח: מרץ  2021   יוני  2021   ספטמבר  2021  דצמבר2021

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2021   יוני  2021   ספטמבר  2021 דצמבר  2021

 

סקירת רו"ח מרץ  2021   סקירת רו"ח יוני  2021  סקירת רו"ח ספטמבר  2021  סקירת רו"ח דצמבר  2021

 

 

רשימת נכסים רבעונית 2020 

 

מסלול כללי: מרץ 2020 יוני 2020  ספטמבר 2020 דצמבר2020

מסלול אג"ח:מרץ  2020  יוני  2020  ספטמבר  2020  דצמבר2020

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2020 יוני  2020   ספטמבר2020  דצמבר2020

 

סקירת רו"ח מרץ  2020 סקירת רו"ח יוני  2020 סקירת רו"ח ספטמבר  2020 סקירת רו"ח דצמבר2020

 

 

             רשימת נכסים רבעונית 2019       

                                     

 מסלול כללי: מרץ 2019   יוני 2019 ספטמבר 2019  דצמבר 2019

מסלול אג"ח: מרץ  2019  יוני  2019 ספטמבר  2019  דצמבר  2019

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2019  יוני  2019   ספטמבר  2019  דצמבר  2019 

 

סקירת רו"ח מרץ  2019    סקירת רו"ח יוני  2019   סקירת רו"ח ספטמבר  2019 

סקירת רו"ח דצמבר  2019

 

 

                                                 רשימת נכסים רבעונית 2018                                            

 מסלול כללי: מרץ 2018   יוני 2018  ספטמבר 2018 דצמבר 2018

מסלול אג"ח: מרץ  2018   יוני 2018  ספטמבר  2018 דצמבר  2018

מסלול טיטניום מניות: מרץ  2018  יוני 2018  ספטמבר  2018 דצמבר  2018

 

סקירת רו"ח מרץ  2018   סקירת רו"ח יוני  2018  סקירת רו"ח ספטמבר  2018

סקירת רו"ח דצמבר  2018

  

 

 

 

רשימת נכסים מאוחדת

ליום 31.03.2018  ליום 30.06.2018  ליום 30.09.2018ליום 31.12.2018

ליום 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019    31.12.2019 

 30.06.2020 31.03.2020  30.09.2020    31.12.20 

31.03.21   30.06.21 30.09.21   31.12.21 

31.03.22   31.12.22  29.09.22  30.06.22  30.03.23  

30.06.23    30.09.23 

            


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

כניסה
לאתר האוצר
פורטל מעסיקים
גמל נט
עבור לתוכן העמוד