תשואות קרן מינהל

תשואת מסלול מינהל כללי (520030990-00000000000299-0299-000)

נכסי המסלול מושקעים במגוון רחב של נכסים המותרים להשקעה, על מנת להבטיח פיזור הסיכון ויצירת איזון בין אפיקי ההשקעה השונים.

תשואה ינואר 2024: 0.71%

תשואה מצטברת לשנת 2024 (ינואר- ינואר) הינה 0.71% 

מדד שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים הינו 0.53

דמי ניהול לשנת 2024 למסלול זה: 0.6

 

תשואת מסלול מינהל אג"ח (520030990-00000000000299-1385-000)

               

          נכסי המסלול הינם ברמת סיכון נמוכה יותר מאשר במסלול 'מינהל כללי'. ההשקעה באפיקים שמרניים שאינם כוללים מניות. אמנם רמת הסיכון נמוכה אולם  התשואות אינן גבוהות.

 

תשואה ינואר 2024: 0.40%

תשואה מצטברת לשנת 2024 (ינואר- ינואר) הינה 0.40%

מדד שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים הינו 0.74

דמי ניהול לשנת 2024 למסלול זה: 0.6

 

תשואת מסלול מינהל טיטניום מניות (520030990-00000000000299-1262-000)

נכסי המסלול הינם ברמת סיכון גבוהה מזו של מסלול 'מינהל כללי'. במסלול זה לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות, הסיכון והסיכוי גבוהים.  

  

תשואה ינואר 2024: 0.97%

תשואה מצטברת לשנת 2024 (ינואר-ינואר) הינה 0.97%

מדד שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים הינו 0.55

דמי ניהול לשנת 2024 למסלול זה: 0.6

 

תשואת מסלול מינהל הלכה (520030990-00000000000299-4156-000)

 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

 

לצפייה באישור ועד ההלכה להשקעות (לחצו כאן)

 

 

תשואה ינואר 2024: % 0.47

תשואה מצטברת לשנת 2024 (ינואר-ינואר) הינה 0.47%

דמי ניהול לשנת 2024 למסלול זה: 0.6

  

הנתונים לקוחים מאתר משרד האוצר.
התשואות הינן ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.
אין בתשואות הנ"ל בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד.

כניסה
לאתר האוצר
גמל נט
פורטל מעסיקים
עבור לתוכן העמוד