חיפוש
דלג על חיפוש

תשואות קרן מינהל

תשואת מסלול מינהל כללי (520030990-00000000000299-0299-000)

נכסי המסלול מושקעים במגוון רחב של נכסים המותרים להשקעה, על מנת להבטיח פיזור הסיכון ויצירת איזון בין אפיקי ההשקעה השונים.

תשואה אפריל 2022: % 3.21- 

תשואה מצטברת לשנת 2022 (ינואר- אפריל) הינה 1.58% -

מדד שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים הינו 0.97

דמי ניהול לשנת 2020 למסלול זה: 0.55

 

תשואת מסלול מינהל אג"ח (520030990-00000000000299-1385-000)

               

          נכסי המסלול הינם ברמת סיכון נמוכה יותר מאשר במסלול 'מינהל כללי'. ההשקעה באפיקים שמרניים שאינם כוללים מניות. אמנם רמת הסיכון נמוכה אולם  התשואות אינן גבוהות.

 

תשואה אפריל 2022: % 1.28

תשואה מצטברת לשנת 2022 (ינואר-אפריל ) הינה % 0.59

מדד שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים הינו 1.17

דמי ניהול לשנת 2020 למסלול זה: 0.55

 

תשואת מסלול מינהל טיטניום מניות (520030990-00000000000299-1262-000)

נכסי המסלול הינם ברמת סיכון גבוהה מזו של מסלול 'מינהל כללי'. במסלול זה לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות, הסיכון והסיכוי גבוהים.  

  

תשואה אפריל 2022: % 7.62-

תשואה מצטברת לשנת 2022 (ינואר-אפריל) הינה % 3.42-

מדד שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים הינו 0.68

דמי ניהול לשנת 2020 למסלול זה: 0.55

 

הנתונים לקוחים מאתר משרד האוצר.
התשואות הינן ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.
אין בתשואות הנ"ל בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד.

עבור לתוכן העמוד