אודות הקרן מינהל

 

החברה המנהלת של מינהל-
קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע"מ להלן "מינהל"

הוקמה בנובמבר 1977 על ידי נציגי עובדים ומעסיקים מהגדולים במשק,
על מנת להשיג לעמיתיה יתרונות פיננסיים ולשמש מקור כספי למימון השתלמויות עובדים.
מאז הקמתה מוכיחה הקרן את יכולתה לפעול בהצלחה למען העמיתים ולהשגת תשואות נאות.

הקרן, המאגדת בתוכה למעלה מ-20,000 עמיתים מ-250 חברות מובילות במשק,
מאפשרת לחוסכים בה ליהנות מהכספים שנצברו לזכותם, כבר לאחר שש שנים, לכל מטרה שיבחר העמית.

ניתן להשתמש בכספים לצרכי השתלמות מקצועית כבר בתום שלוש שנים מתחילת ההפקדה.

אחד מיתרונותיה של הקרן הוא העמדת צרכי העמית בראש סולם העדיפויות. עובדה זו באה לידי ביטוי בטיפול אישי, בסל שירותים רחב, במתן מידע בעת הצורך, ובטיפול במעסיקים המפגרים בהפקדותיהם לקרן.

השקעות הקרן מנוהלות על ידי ועדת השקעות מקצועית המתכנסת אחת לשבועיים, וההשקעות מבוצעות על ידי בית ההשקעות "פסגות". מדיניות ההשקעות מוכתבת על ידי דירקטוריון הקרן, הקובע את מתווה הקצאת הנכסים, והמחייב את אופי ההשקעות הסולידי של הקרן.

מדיניות ההשקעות של הקרן הוכיחה ומוכיחה את עצמה בשנים האחרונות והניבה תוצאות כלכליות לטובת העמיתים החברים בקרן, הן ברמה החד-שנתית והן ברמה הרב שנתית.

דירקטוריון הקרן בנוי משילוב של נציגי העובדים והמעסיקים כאחד. הרכב זה משלב בין טובת העובדים לבין תועלת המעסיקים, תוך ראייה עסקית כוללת ורחבה.

בעלי המניות של החברה הינם:
- הסתדרות המעוף (בעלת סמכות למינוי דירקטורים ובעלת יותר מ-10% מכח ההצבעה באסיפה הכללית), וכן בעלי המניות הנוספים הינם 15 המעסיקים המפקידים כספים בקופה בגין המס' הגדול ביותר של העמיתים, ביניהם: ויצ"ו, אורט, עמידר, מקורות, המשביר לצרכן וקק"ל. 

 

 

היתרי עיסקא

לקרן ההשתלמות מינהל (לחץ כאן)

עבור לתוכן העמוד