חיפוש
דלג על חיפוש

חברי הדירקטוריון

פירוט חברי הדירקטוריון וכינוסם.

 

חברי הנהלה בכירה ונושאי משרה בכירה:


» מנכ"ל - ראובן פרי

» סמנכ"ל - עמית טישלר
» מנהל כספים  -  רו"ח ראובן סווירי 
» מבקר פנימי - רו"ח אבי יודילביץ
» יועץ משפטי -  עו"ד גלעד בכר
» רו"ח מבקר  -  רו"ח שי לוטרבך
» יו"ר הדריקטוריון  -  מר יוסי אבוטבול


 דח"צ

יו"ר  

מר

 

 

   

יוסי

אבוטבול

לא

 

 

מר

 

 

  אפרים   רובין  

  לא   

 

מר

 

 

חיים

אלגריסי

לא

 

מר

 

 

מרדכי 

גלר

לא

 

פרופ'

 

 

זיו רייך

כן

 

עו"ד

 

 

מנחם

  מליק

 לא  

מר
אבי
דנציגר

לא

מר
ראובן
פרי

לא

מר

 

אילן הללי

לא

 

 

רו"ח 

 

  מירי    שדה

לא

 

 

רו"ח 

 

  רונית בר -חן

לא

 

 

מר

 

 

 

עידן

 

אור

                

לא


♦הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון.


עבור לתוכן העמוד