חיפוש
דלג על חיפוש

הסבר מילוי טופס "הרשמה/הצטרפות" לקרן מינהל.

עמית יקר,

מאחר וטופס זה אינו מיועד לשליחה דרך האתר, יש להדפיסו ולמלא את הפרטים כדלקמן:

  • יש למלא את הפרטים המופיעים תחת הכותרת "פרטי העמית".
  •  למבקשים להצטרף כעמיתים לקרן מינהל, יש למלא את הפרטים המופיעים תחת הכותרת "בקשת הצטרפות" (סעיף 1 בטופס) ולחתום.
  •  במידה ומעוניינים להעביר את הזכויות והצבירה מקרן קודמת יש למלא בנוסף גם את הפרטים המופיעים תחת הכותרת "בקשה להעברת חשבון מקרן השתלמות אחרת" (סעיף 2 בטופס) ולחתום במקום המיועד לחתימת העמית.
  • עמיתי הקרן יכולים כעת למנות מוטבים בחשבונם בקרן, למקרה של פטירה חו"ח. עמיתים המעוניינים למנות מוטבים כאמור, מתבקשים למלא את הפרטים המופיעים תחת הכותרת " הוראת מינוי מוטבים" (סעיף 3 בטופס), לחתום ולמסור את הטופס (מסמך מקורי בלבד) למשרדי הקרן או לנציג מטעמה במסירה אישית או בדואר רשום לאחר שצורף לו העתק תעודת הזהות (או צילום דרכון במקרה של תושב/ת חוץ).

    עמית אשר בחר שלא למסור הוראת מינוי מוטבים, יהיו המוטבים, במקרה של פטירה חו"ח, יורשיו החוקיים על פי דין (עפ"י צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לאמור בתקנון הקופה).

    *ניתן לשנות את המוטבים שמונו על ידי העמית, בכל עת, על ידי מסירת הוראת מינוי מוטבים חדשה. את טופס "הוראת מינוי מוטבים"  ניתן למצוא באתר הקרן.

  • את טופס ההצטרפות יש לשלוח לקרן בצירוף צילום ת.ז.

 טופס לא תקין לא יתקבל בקרן.

בהצלחה...

עבור לתוכן העמוד