הסבר מילוי טופס "הרשמה/הצטרפות" לקרן מינהל.

עמית יקר,

מאחר וטופס זה אינו מיועד לשליחה דרך האתר, יש להדפיסו ולמלא את הפרטים כדלקמן:

  • יש למלא את הפרטים המופיעים תחת הכותרת "פרטי העמית".
  •  למבקשים להצטרף כעמיתים לקרן מינהל, יש למלא את הפרטים המופיעים תחת הכותרת "בקשת הצטרפות" (סעיף 1 בטופס) ולחתום.
  •  במידה ומעוניינים להעביר את הזכויות והצבירה מקרן קודמת יש למלא בנוסף גם את הפרטים המופיעים תחת הכותרת "בקשה להעברת חשבון מקרן השתלמות אחרת" (סעיף 2 בטופס) ולחתום במקום המיועד לחתימת העמית.
  • עמיתי הקרן יכולים כעת למנות מוטבים בחשבונם בקרן, למקרה של פטירה חו"ח. עמיתים המעוניינים למנות מוטבים כאמור, מתבקשים למלא את הפרטים המופיעים תחת הכותרת " הוראת מינוי מוטבים" (סעיף 3 בטופס), לחתום ולמסור את הטופס (מסמך מקורי בלבד) למשרדי הקרן או לנציג מטעמה במסירה אישית או בדואר רשום לאחר שצורף לו העתק תעודת הזהות (או צילום דרכון במקרה של תושב/ת חוץ).

    עמית אשר בחר שלא למסור הוראת מינוי מוטבים, יהיו המוטבים, במקרה של פטירה חו"ח, יורשיו החוקיים על פי דין (עפ"י צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לאמור בתקנון הקופה).

    *ניתן לשנות את המוטבים שמונו על ידי העמית, בכל עת, על ידי מסירת הוראת מינוי מוטבים חדשה. את טופס "הוראת מינוי מוטבים"  ניתן למצוא באתר הקרן.

  • את טופס ההצטרפות יש לשלוח לקרן בצירוף צילום ת.ז.

 טופס לא תקין לא יתקבל בקרן.

בהצלחה...

טפסים להורדה דלג על טפסים להורדה
כניסה
לאתר האוצר
גמל נט
פורטל מעסיקים
עבור לתוכן העמוד