חברי הועדות


         מינהל - קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים           

        חברי ועדת השקעות:

שם

השכלה


תפקיד בוועדת
 השקעות


האם נציג
מן הציבור


עיסוק והכשרה

יוסי וקנין שטרן

אקדמאית 

יו"ר ועדה

כן

 

עמית טישלר 

אקדמאית 

חבר ועדה

לא

סמנכ"ל הקרן

מרדכי גלר

אקדמאית

חבר ועדה

לא

 

       ♦ ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים.

  חברי ועדת ביקורת:

שם

השכלה


תפקיד בוועדת 
 ביקורת


האם נציג
מן הציבור


עיסוק והכשרה

זיו רייך

פרופ' 

יו"ר ועדה

כן

פרופסור דיקן במכללה האקדמית נתניה

יוסי וקנין שטרן

 

 אקדמאית

חבר ועדה

כן 

מנכ"ל שותף בחברה למוצרים פיננסיים 

 רונית בר חן

  רו"ח  

חבר ועדה

לא

 מנהלת כספים ויצו


      ♦ ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון.

עבור לתוכן העמוד