חיפוש
דלג על חיפוש

תרשים בעלי שליטה + צדדים קשורים

 

 

* תרשים צדדים קשורים: 

   

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה (1)

   

   

הסתדרות מנהלת עובדי המנהל והפקידים (מעו"ף)

לפחות 50% מזכויות מינוי דירקטוריון

   

 

התאגידים השולטים

  בה (4)

 

מנכ"ל וחברי הדירקטוריון (3)

החברה המנהלת של מינהל קרן

ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל

והשירותים בע"מ

              

                     

 

   התאגידים

 הנשלטים על

     ידם (4)

 

 

  פסגות ניירות ערך

             בע"מ

  (מנהל ההשקעות)

  

 

-------  

 

מינהל- קרן ההשתלמות לפקידים

עובדי המינהל והשירותים בע"מ

 

 

            l

            l

            l

            l

 

  

 

  

  חברות מנהלות,לרבות         

     קופות שבניהולן,

  שהשקעותיהן מנוהלות

  בידי מנהל ההשקעות (4)

 

   

 

   

   
       

  1. וכן כל תאגידים אשר גוף זה מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו.

  2. וכן כל תאגידים אשר גוף זה מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו, שהם: קרן אדרים בע"מ (חל"צ), רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ, החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ, בית הפקיד בע"מ, המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ), המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים (ע.ר.).

  3. יוסי אבוטובול (יו"ר), ראובן פרי (מנכ"ל), מר מרדכי גלר, מר אפרים רובין, מר חיים אליהו אלגרסי, עו"ד מנחם-ישראל מליק,  מר אברהם דנציגר, מר אילן הללי, רו"ח רונית בר חן, רו"ח מרים שדה, גב' רחל מירון, מר יוסי וקנין שטרן, פרופ' זיו רייך וכן כל תאגידים אשר גוף זה מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו, שהם: רייך הולדינגס ח.פ. 514222827 

  4. לפירוט ראה https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/GeneralInformation/Pages/sides.aspx .

 

(

 

* תרשים בעלי שליטה:


     

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה

שליטה

הסתדרות המעו"ף,
מינהל עובדי משק
ופקידים

מנית יסוד:
 1. קבלת הודעות והשתתפות באסיפות החברה המנהלת.
 2. מינוי מחצית מהחברים  לאסיפה הכללית.
 3. מינוי מחצית מהדירקטורים לדירקטוריון אשר מתוכם ימונה דירקטור אחד למנכ"ל.

מנית הכרעה:
הזכות להכריע במקרים שבהם,
קולות החברים שקולים באסיפה הכללית בדירקטוריון ובכל אחת
מועדות הדירקטוריון.

החברה המנהלת של מינהל
קרן ההשתלמות פקידים עובדי
המינהל והשירותים בע"מ

 

* פירוט צדדים קשורים פסגות 

עבור לתוכן העמוד