תרשים בעלי שליטה + צדדים קשורים

 

* תרשים צדדים קשורים: 

 

   

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה (1)

   

   

הסתדרות מנהלת עובדי המנהל והפקידים (מעו"ף)

לפחות 50% מזכויות מינוי דירקטוריון

   

 

התאגידים השולטים

  בה (4)

 

מנכ"ל וחברי הדירקטוריון (3)

החברה המנהלת של מינהל קרן

ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל

והשירותים בע"מ

              

                     

 

   התאגידים

 הנשלטים על

     ידם (4)

 

 

  אי.בי.אי- אמבן

ניהול השקעות בע"מ

  (מנהל ההשקעות)

  

 

-------  

 

מינהל- קרן ההשתלמות לפקידים

עובדי המינהל והשירותים בע"מ

 

 

            l

            l

            l

            l

 

  

 

  

  

  חברות מנהלות,לרבות         

     קופות שבניהולן,

  שהשקעותיהן מנוהלות

  בידי מנהל ההשקעות (4)

+

התאגידים

             הנשלטים על

                  ידם (4)

 

   

 

   

   
       

   

(1)      וכן כל תאגידים אשר גוף זה מחזיק ב- 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו.

(2)    וכן כל תאגידים אשר גוף זה מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו, שהם: קרן אדרים בע"מ (חל"צ), רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ, בית הפקיד בע"מ, המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ), המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים (ע.ר.), מיניב בע"מ, עמותת מעו"ף לעמית (ע.ר.), החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ, "שלך" – המועדון לרווחת עובדי הרשויות המקומיות (חל"צ).

(3)     יוסי אבוטובול (יו"ר), ראובן פרי מנכ"ל, מר מרדכי גלר, מר אפרים רובין, מר חיים אליהו אלגרסי, עו"ד מנחם-ישראל מליק, מר אברהם דנציגר, מר אילן הללי, רו"ח רונית בר חן, רו"ח מרים שדה, גב' רחל מירון, מר יוסי וקנין שטרן, מר עידן אור, מר זיו רייך וכן כל תאגידים אשר מוחזקים על ידם ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו, שהם: רייך הולדינגס ח.פ. 514222827. 

 

(4)        חברת אי. בי. איי. אמבן ניהול השקעות בע"מ וכן כל תאגידים אשר גוף זה או חברת אי.בי.אי. בית השקעות  בע"מ מחזיקים ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו. לפירוט נרחב ראה תרשים צדדים קשורים של IBI  

          לפירוט ראה תרשים צדדים קשורים של בית השקעות

 

6 באפריל, 2022            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

* תרשים בעלי שליטה:


     

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה

שליטה

הסתדרות המעו"ף,
מינהל עובדי משק
ופקידים

מנית יסוד:
 1. קבלת הודעות והשתתפות באסיפות החברה המנהלת.
 2. מינוי מחצית מהחברים  לאסיפה הכללית.
 3. מינוי מחצית מהדירקטורים לדירקטוריון אשר מתוכם ימונה דירקטור אחד למנכ"ל.

מנית הכרעה:
הזכות להכריע במקרים שבהם,
קולות החברים שקולים באסיפה הכללית בדירקטוריון ובכל אחת
מועדות הדירקטוריון.

החברה המנהלת של מינהל
קרן ההשתלמות פקידים עובדי
המינהל והשירותים בע"מ

 

* פירוט צדדים קשורים פסגות 

עבור לתוכן העמוד