חיפוש
דלג על חיפוש

מדיניות ונהלים

 

 מדיניות הצבעה באסיפות כלליות (לחץ כאן)

אמות מידה לממשל תאגידי (לחץ כאן מדד GSE (לחץ כאן)


מדיניות תגמול לשנים 2015-2018 (לחץ כאן) אושר ב 27.11.2015

מדיניות תגמול נושאי משרה 2014 (לחץ כאן) אושר ב 27.08.2014

מדיניות תגמול נושאי משרה 2014 (לחץ כאן) אושר ב 27.11.2013

מדיניות תגמול נושאי משרה 2013 (לחץ כאן) אושר ב 27.12.2012

מדיניות תגמול נושאי משרה 2012 (לחץ כאן) אושר ב 30.11.2011

מדיניות תגמול נושאי משרה 2011 (לחץ כאן) אושר ב 23.11.2010

היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעיתיים (לחץ כאן)

נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן  (לחץ כאן)

נוהל פניות הציבור (לחץ כאן)

 

עבור לתוכן העמוד