חיפוש
דלג על חיפוש

מדיניות ונהלים

 

 מדיניות הצבעה באסיפות כלליות (לחץ כאן)

אמות מידה לממשל תאגידי (לחץ כאן מדד GSE (לחץ כאן)

 

מדיניות שירות לשנת 2023(לחץ כאן)  

 

מדיניות שירות לשנת 2022(לחץ כאן) 

 

מדיניות תגמול לשנת 2022(לחץ כאן) אושר ב31.03.2022 

מדיניות תגמול לשנת 2021(לחץ כאן) אושר ב25.03.2021    

מדיניות תגמול לשנת 2020(לחץ כאן)  אושר ב 29.03.2020

מדיניות תגמול לשנת 2019(לחץ כאן)  אושר ב 28.03.2019
מדיניות תגמול לשנים 2015-2018 (לחץ כאן) אושר ב 27.11.2015
מדיניות תגמול נושאי משרה 2014 (לחץ כאן) אושר ב 27.08.2014
מדיניות תגמול נושאי משרה 2014 (לחץ כאן) אושר ב 27.11.2013
מדיניות תגמול נושאי משרה 2013 (לחץ כאן) אושר ב 27.12.2012
מדיניות תגמול נושאי משרה 2012 (לחץ כאן) אושר ב 30.11.2011
מדיניות תגמול נושאי משרה 2011 (לחץ כאן) אושר ב 23.11.2010

 

היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעיתיים(לחץ כאן)

 

נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן  (לחץ כאן)

 

נוהל פניות הציבור (לחץ כאן)

 

נוהל חתימה ממוחשבת (לחץ כאן)

עבור לתוכן העמוד