דוחות 2011

מסלול מינהל כללי                                          

דוח    לאוצר  01.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  02.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  03.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  04.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  05.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  06.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  07.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  08.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  09.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  10.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  11.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  12.2011                 לחץ כאן

 

מסלול מינהל טיטניום מניות 

דוח    לאוצר  01.2011                 לחץ כאן    

דוח    לאוצר  02.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  03.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  04.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  05.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  06.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  07.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  08.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  09.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  10.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  11.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  12.2011                 לחץ כאן


 

מסלול מינהל ללא מניות

דוח    לאוצר  01.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  02.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  03.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  04.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  05.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  06.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  07.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  08.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  09.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  10.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  11.2011                 לחץ כאן

דוח    לאוצר  12.2011                 לחץ כאן

 

עבור לתוכן העמוד