חיפוש
דלג על חיפוש

ממשק אינטרנטי

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקים בימים אלו ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים, אשר יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא זה  חייבת החברה להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל חשבונות העמיתים. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר ע"ש העמית בקרן ההשתלמות.

הנך זכאי/ת לבקש מהחברה להסיר מהממשק הנ"ל את המידע אודות חשבונך בקרן ההשתלמות מינהל. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל החברה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל.

למילוי טופס לחץ כאן.

 

הממונה על פניות הממשק האינטרנטי : דור הלל

כתובת הקרן: אחד העם 9, ת.ד. 29257 תל אביב 6129201

טל': 03-7700007 (רב קווי) פקס: 03-7700009

דואר אלקטרוני: [email protected]

 

עבור לתוכן העמוד