חיפוש
דלג על חיפוש

זכאות מוטבים

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים בחשבון עמית נפטר

במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות מינהל, להלן הליך בדיקת זכאותך לכספים בחשבון של עמית נפטר:

 

בדיקת הזכאות מתבצעת ע"י הצגת המסמכים הבאים*:

1.      תעודת פטירה של העמית

2.      צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם לנדרש

3.      צילום ת.ז. עדכנית של הפונה

 

יש לפנות למשרדי החברה באחת הדרכים הבאות:

     בדואר, לכתובת – אחד העם 9, ת.ד. 29257 תל אביב 6129201

     באמצעות הטלפון- 03-7700007

     באמצעות הפקסמיליה – 03-7700009


 

*יובהר כי עשויים להיות טפסים ומסמכים רלוונטיים אחרים שידרשו בנוסף לטפסים המופיעים באתר החברה.

 

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא המצאת צו ירושה/ צו קיום צוואה

עבור לתוכן העמוד