זכאות מוטבים

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים בחשבון עמית נפטר

במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות מינהל, להלן הליך בדיקת זכאותך לכספים בחשבון של עמית נפטר:

 

בדיקת הזכאות מתבצעת ע"י הצגת המסמכים הבאים*:

1.      תעודת פטירה של העמית

2.      צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם לנדרש

3.      צילום ת.ז. עדכנית של הפונה

 

יש לפנות למשרדי החברה באחת הדרכים הבאות:

     בדואר, לכתובת – אחד העם 9, ת.ד. 29257 תל אביב 6129201

     באמצעות הטלפון- 03-7700007

     באמצעות הפקסמיליה – 03-7700009


 

*יובהר כי עשויים להיות טפסים ומסמכים רלוונטיים אחרים שידרשו בנוסף לטפסים המופיעים באתר החברה.

 

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא המצאת צו ירושה/ צו קיום צוואה

כניסה
לאתר האוצר
גמל נט
פורטל מעסיקים
עבור לתוכן העמוד