חיפוש
דלג על חיפוש

הלוואות

 

הלוואות בקרן מינהל

 

 

* מסלול "בלון":

 

הקרן והריבית יפריעו בתשלום אחד בתום תקופת הלוואה

 

 

* תקרת הלוואה:

 

כנגד כספים נזילים- עד 80% מערך היתרה

 

כנגד כספים שאינם נזילים- עד 50% מערך היתרה

 

* ריבית:

 

 החל מפריים מינוס חצי

 

* תקופת הלוואה:

 

   עד 36 חודשים

 

*אין עלות בגין הקמת הלוואה

 

*אין עמלת פירעון מוקדם

 

אין באמור לעיל משום התחייבות למתן הלוואה ותנאיה הינם בכפוף לקריטריונים של החברה ולהוראות הדין אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל  

 

עבור לתוכן העמוד