דוחות 2015

מסלול מינהל כללי

דוח לאוצר 01.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 02.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 03.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 04.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 05.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 06.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 07.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 08.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 09.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 10.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 11.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 12.2015 לחץ כאן

 

 

מסלול מינהל טיטניום מניות

 

 

דוח לאוצר 01.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 02.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 03.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 04.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 05.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 06.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 07.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 08.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 09.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 10.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 11.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 12.2015 לחץ כאן

 

 

מסלול מינהל אג"ח

דוח לאוצר 01.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 02.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 03.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 04.2015 לחץ כאן

דוח לאוצר 05.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 06.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 07.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 08.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 09.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 10.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 11.2015 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 12.2015 לחץ כאן

עבור לתוכן העמוד