דוחות 2016

מסלול מינהל כללי

 

 

דוח לאוצר 01.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 02.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 03.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 04.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 05.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 06.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 07.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 08.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 09.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 10.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 11.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 12.2016 לחץ כאן


מסלול מינהל טיטניום מניות

 

 

 

דוח לאוצר 01.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 02.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 03.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 04.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 05.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 06.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 07.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 08.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 09.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 10.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 11.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 12.2016 לחץ כאן


 

מסלול מינהל אג"ח

 

 

דוח לאוצר 01.2016 לחץ כאן 

דוח לאוצר 02.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 03.2016 לחץ כאן

 

דוח לאוצר 04.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 05.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 06.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 07.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 08.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 09.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 10.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 11.2016 לחץ כאן


דוח לאוצר 12.2016 לחץ כאן

עבור לתוכן העמוד