נושאי משרה

חברי הנהלה בכירה ונושאי משרה בכירה:


» מנכ"ל - ראובן פרי

» סמנכ"ל - עמית טישלר
» מנהל כספים  -  רו"ח ראובן סווירי 
» מבקר פנימי - רו"ח אבי יודילביץ
» יועץ משפטי -  עו"ד גלעד בכר
» רו"ח מבקר  -  רו"ח שי לוטרבך
» יו"ר הדריקטוריון  -  מר יוסי אבוטבול


עבור לתוכן העמוד