מדיניות צפויה

 

מדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

שינוי במדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

 

שינוי במדיניות צפויה 2019 :  מסלול כללי       מסלול אג"ח      מסלול טיטניום מניות

      שינוי במדיניות צפויה 2019 : מסלול כללי    מסלול אג"ח    מסלול טיטניום מניות 

 מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי    מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות

שינוי מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי   מסלול אג"חמסלול טיטניום מניות

 

 שינוי מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי   מסלול אג"ח  מסלול טיטניום מניות     

 

   שינוי מדיניות צפויה 2020:   מסלול כללי     מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות                                                           

 

  שינוי מדיניות צפויה 2020: מסלול כללי   מסלול אג"ח   מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי   מסלול אג"ח  מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:  מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

שינוי מדיניות צפויה 2020:   מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

סופי מדיניות צפויה 2020:   מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

 מדיניות צפויה 2021: מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

עדכון מדיניות צפויה 2021: מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

עדכון מדיניות צפויה 2021:  מסלול כללי

 

 

עדכון מדיניות צפויה 2021:  מסלול כללי 

 

 

עדכון מדיניות צפויה 2022: מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות

 

 

עדכון מדיניות צפויה 2022: מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 


מדיניות צפויה 2023: מסלול כללי מסלול אג"ח מסלול טיטניום מניות 

   

 עדכון מדיניות צפויה 2023: מסלול כללי  מסלול אג"ח  מסלול טיטניום מניות מסלול הלכה

 

מדיניות צפויה 2024:  מסלול כללי  מסלול אג"ח  מסלול טיטניום מניות  מסלול הלכה

כניסה
לאתר האוצר
פורטל מעסיקים
גמל נט
עבור לתוכן העמוד